به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حماس خواستار انتفاضه سوم برای یاری اسیران فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی شد.

" فوزی برهوم " سخنگوی حماس گفت: شرایط کنونی در زندانهای رژیم صهیونیستی، نوارغزه و کرانه باختری موید این است که مرحله آتی دوره سرنوشت سازی درباره پایان رنجهای اسیران در بند است.

این در حالی است که به مناسبت روز اسیر صدها فلسطینی در غزه با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و تصاویر اسیران فلسطینی از آنها حمایت کردند." احمد بحر " معاون رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی مسئول حفظ جان اسیران فلسطینی است و ملتهای عربی، اسلامی، اروپایی و سازمانهای حقوق بشری باید با موضوع اسیران به منظور وادار کردن اشغالگران به آزادی آنها همسویی داشته باشند.

از سوی دیگر " هشام عبدالرزاق " عضو جنبش فتح بیان کرد: سازمان آزادی بخش فلسطین باید نشست فوق العاده ای درباره موضوع اسیران فلسطین برگزار کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این نشست در غزه برگزار شود شرکت کنندگان در آن تصمیماتی درباره حمایت کامل از اسیران دربند رژیم صهیونیستی اتخاذ می کنند.

عبدالرزاق اظهار داشت: اواضع در زندانهای رژیم صهیونیستی دشوار و تا حد فاجعه واقعی است و جهان و کشورهای عربی باید در کنار اسیران و موضوع آنها باشند.

خبر دیگر اینکه کمیته موسوم به برنامه ریزی وابسته به آنچه شهرداری بیت المقدس خوانده می شود مجددا بر تخریب " باب المغاربه " چسبیده به مسجد الاقصی اصرار کرد.