به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، آنها این حرکت را وجدان مد نامگذاری کردهاند و با شعار به آن فکر کنید، آن را بگویید و آن را بپوشید طراحی و تولید این لباسها را شروع کردهاند. این لباسها که از طریق اینترنت قابل خرید است هر یک همراه با شعارهایی از این جنبش آمده است. طراحان لباس خطاب به خریداران نوشتهاند:

دنیای اطراف ما در حال تغییر است. صدای شما را شنیده‌ایم. با انتخاب یکی از این تی شرت‌ها به شنیده شدن صدایتان در جهان کمک کنید. به هر حال هر کمک کوچکی می‌تواند منجر به یک تغییر مثبت شود.

عکس تعدادی از این تی شرت‌ها در ادامه می‌آید:
کار درست را انجام دهید وگرنه برای هر چیزی سقوط می‌کنیدنه مرز - نه جنگ - نه بمب - نه بدهیما ۹۹ درصد هستیم و از این پس ساکت نمی‌مانیم