رسانههاي دولتي ايالات متحده آمريكا از حضور غيرعادي مردگان از گور در آمده از نيويورك خبر دادند.

به گزارش ایسنا، یکی از شاهدان عینی این رویداد در مصاحبه‌ای با رسانه‌های دولتی آمریکا، بیان کرد: اوایل صبح دیروز حین عبور از پلی در نیویورک بودم که به یکباره با هجوم «زامبی‌ها» مردگان از گور برخاسته در تمام جوانب مواجه شدم.

بر اساس گزارش رسانههاي دولتي اين كشور، اين اولين باري است كه افرادي با شمايل زامبيها و با لباس و صورت خون آلود و كبود در سطح شهرهاي آمريكا ظاهر ميشوند.همچنين تاكنون مسئوليت چنين رويدادي را بر عهده نگرفته است.