افکار

تصاویری از ماه گرفتگی شب گذشته در نقاط مختلف اروپا و آمریکا را مشاهده می‌کنید، گرفتگی ماه بسیار متداول‌تر از خورشیدگرفتگی است.

کد خبر: 977167