به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان مجلس ترکیه امروز رئیس جدید مجلس این کشور را انتخاب می‌کنند. حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، مصطفی شنتوپ، رئیس کنونی مجلس، را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده است. حزب حرکت ملی‌گرا نیز از شنتوپ حمایت کرده است. 

اخبار بین الملل-حزب جمهوریت خلق (بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت اردوغان ) «هالوک کوچ»، نماینده آنکارا، حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها «ارول قاطرچی اوغلو»، نماینده استانبول، حزب خوب «حسین فلز»، نماینده غازی آنتپ، حزب کارگر «ارکان باش»، نماینده استانبول و رئیس این حزب، را به عنوان کاندیدا‌های خود معرفی کرده‌اند.

انتظار می‌رود رئیس کنونی مجلس ترکیه بار دیگر به این سمت انتخاب شود.

کاندیدا‌های ریاست مجلس ترکیه برای انتخاب در دور‌های اول و یا دوم رای‌گیری نیاز به رای ۴۰۰ تن از نمایندگان دارند، اما در دور سوم رای‌گیری، رای ۳۰۱ نماینده برای انتخاب به این سمت کافی خواهد بود. چنانچه هیچ یک از کاندیدا‌های ریاست مجلس ترکیه نتواند در سه دور رای‌گیری آرای کافی را به دست آورد، در دور چهارم کاندیدایی که بیشتری رای را کسب کند به این سمت انتخاب می‌شود.