به گزارش افکارنیوز،

«یوسف الحساینه» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: صهیونیستها سیاست مرگ تدریجی را در قبال اسرای فلسطینی اعمال می کنند.

اخبار بین الملل-وی در ادامه افزود: صهیونیستها علاوه بر رفتارهای خصمانه علیه اسرای فلسطینی، به ارائه خدمات پزشکی به آنها نیز بی توجه بوده و باعث مرگ تدریجی این اسرا می شوند.

الحساینه همچنین گفت: اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در معرض آزمایش های پزشکی اجباری قرار می گیرند. این سیاستها به صورت تعمدی علیه اسرا اعمال می شود و هدف از آن، سست کردن اراده قهرمانان ما است.

وی اظهار داشت: رفتار وحشیانه و غیر انسانی صهیونیستها علیه اسرا فلسطینی در تضاد با قوانین و معاهدات بین المللی است.

این عضو جنبش جهاد اسلامی افزود: اشغالگران صهیونیست هیچ اهمیتی به قوانین بین المللی نمی دهند. اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل تحت شکنجه قرار گرفته و جامعه بین الملل نیز در قبال این مسائل سکوت اختیار می کند.

الحساینه بیان کرد: رژیم صهیونیستی از حمایت تمام قد دولت آمریکا برخوردار است چرا که واشنگتن مانع محاکمه سران رژیم صهیونیستی در دادگاه های بین المللی می شود.