به گزارش برنا در روزگار مدرن چالش برانگیز ترین بحرانی که مصری ها با آن دست به گریبان هستند، بحران اقتصادی یا بی خانمانی نیست، بلکه بحران این روزگار مصر را باید بحران ازدواج دانست.

در مصر مردان مجرد طبقه متوسط از ازدواج کردن خودداری می کنند و معمولا امتناع از ازدواج را با دلایلی از جمله بیکاری، رویکرد گسترده دختران به تحصیل، مادی گرایی و حتی انزوای دختران توجیه می کنند.

مسئولان برنامه آگاهی ها درباره ازدواج که با نام " جاوزنی شکراً " به معنای با من ازدواج کن فعالیت می کنند معتقدند توجه به مادیات در ۶۰ سال گذشته مهم ترین عامل بروز بحران ازدواج در این کشور بوده است.

اما باید گفت بحران ازدواج با هر علتی که آن را به وجود آورده نه تنها موجب شده نیل شاهد عروس و دامادهایی باشد که ازدواجشان را در اواخر دهه سی ام یا حتی چهلم زندگی شان جشن می گیرند، بلکه به افزایش ارتباط های خارج از چارچوب های فرهنگی و سنتی مصر نیز دامن زده است.

این در حالی است که ازدواج در خانواده های مصری از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که می توان گفت بسیاری از خانواده ها تمام اندوخته مالی خود را صرف ازدواج فرزندانشان می کنند.