به گزارش افکارنیوز،

مقامات رژیم صهیونیستی روز گذشته با طرح ساخت ۲۴۰ واحد مسکونی جدید در قلب قدس اشغالی موافقت کردند.

اخبار بین الملل-بر اساس این گزارش، واحدهای مسکونی جدید برای شهرک نشینان صهیونیست در منطقه بیمارستان «شعاریه تسیدک» واقع در خیابان یافا در قدس اشغالی ساخته می شود.

این پروژه جدید شامل ساخت ۵ ساختمان و مجتمع های مسکونی و تجاری و هتل های کوچک می شود.

موشه لیوؤن یکی از مسئولان رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این پروژه یکی از پروژه های مهم شهرک سازی به شمار می رود.

مقامات رژیم صهیونیستی در حالی با ساخت شهرک های جدید موافقت کرده اند که مجامع بین المللی با گسترش شهرک سازی ها مخالف هستند و آن را نقض قوانین بین المللی می دانند.