به گزارش افکارنیوز،

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس با ابراز ناامیدی از نحوه مدیریت ویروس کرونا از سوی «سایمون استیونز»، مدیر سرویس سلامت همگانی (NHS)، او را از سمتش برکنار و وظایفش را به «مت هنکاک»، وزیر بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی انگلیس، سپرده است.

اخبار بین الملل-جانسون کارگروهی جدید ایجاد کرد تا کنترل بیشتری بر سرویس سلامت همگانی داشته باشند و همچنین کار‌های استیونز را مدیریت کنند تا کمی از قدرت او بکاهد. این کارگروه از کارکنان و مشاوران ارشد دولتی در خزانه‌داری و وزارت بهداشت و درمان انگلیس تشکیل شده است.

گفته می‌شود دولت انگلیس و به طور خاص مت هنکاک، از روش مدیریتی استیونز به ستوه آمده‌اند.

اکنون نخست وزیر انگلیس در نظر دارد بر روی این مسئله که که چگونه دولت قادر خواهد بود تا اختیارات NHS انگلستان را مهار کرده و «اختیارات وزیر امور بهداشت» را نسبت به آن افزایش دهد، به طوری که او مجبور نباشد سیمون استیونز را ترغیب به انجام کاری کند.