افکار

تظاهر کنندگان شعارهایی در محکومیت دخالت‌های سفیر آمریکا در امور داخلی کشورها به ویژه در لبنان و نیز شعارهایی علیه نژادپرستی در خود آمریکا سر دادند.

کد خبر: 978416