به گزارش ایسنا، دكتر جيم ويلسون از محققان دانشگاه ادينبورگ در پروژه بررسي ريشههاي ژنتيكي ساكنان اسكاتلند به نتايج باورنكردني دست يافت.

در این پروژه که طی چهار ماه و بر روی یک هزار نفر از ساکنان اسکاتلند صورت گرفت، چهار دودمان(ریشه ژنتیکی) جدید کشف شد که بر این اساس سابقه ژنتیکی برخی از افراد به «ناپلئون بناپارد» باز می‌گردد.

محققان در این پژوهش با استفاده از فناوریهای نوین توانستند نشانگرهای DNA‌ افراد، سابقه نژادی و ارتباط آنها به دومان های مختلف را شناسایی کنند.

در این تحقیق بیش از ۱۰۰ گروه مختلف از DNA‌ مردان از سراسر اروپا و ۱۵۰ نوع مختلف DNA‌ زنان از اروپا، آسیا و آفریقا در اسکاتلند کشف شد.

دکتر «ویلسون» معتقد است، موقعیت جغرافیایی اسکاتلند در دورترین نقطه شمال غرب اروپا احتمالا دلیل این تنوع عمده DNA‌ است و بدلیل عدم دسترسی به غرب و عبور از اقیانوس، در طول صدها سال این کشور آخرین مقصد مهاجران محسوب می‌شده است.

اين پژوهش همچنين نشان ميدهد، بيش از يك درصد از مردم اسكاتلند از فرزندان قبايل بربر و طوارق شمال آفريقا هستند كه پنج هزار و ۶۶ سال پيش ميزيسته اند.