افکار نیوز،"میشل سلیمان" گفت: لبنان با توجه به تغییرات درمنطقه در آینده نقش مهمی را ایفا می کند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، وی افزود: خشونتهای موجود در کشورهای عربی که به سبب دخالت خارجی است نگران کننده است و این به نفع کشورهای عربی نیست و باید با آن مقابله شود زیرا اسرائیل از این شرایط سود می برد.

رئیس جمهوری لبنان خاطرنشان کرد: نگرانی دیگری که وجود دارد نادیده گرفتن برخی قشرها با در ساختارهای جدید نظامهای عربی است و اقلیتها باید در امور سیاسی سرزمین خود مشارکت داده شوند.

سلیمان بیان کرد: اوضاع کشور همسایه و برادر، سوریه نیز نگران کننده است به ویژه که این کشور رابطه تاریخی و جغرافیایی عمیقی با لبنان دارد و مردم لبنان دوست ملت سوریه است.

وی افزود: امیدواریم که خشونتها در اسرع وقت در سوریه متوقف شود و در این کشور دموکراسی بدون دخالت خارجی برقرار گردد.

رئیس جمهوری لبنان ضمن ابراز امیدواری درباره موفقیت طرح " کوفی عنان " نماینده سازمان ملل در سوریه اظهار داشت: ما خواهان پایان بحران سوریه هستیم اما اگر نمی توانیم کمکی به پایان بحران کنیم نباید به آن دامن بزنیم تا شعله های آن به لبنان سرایت نکند.

وی افزود: لبنان پس از این عرصه تسویه حسابها و پایگاهی برای تخریب سوریه یا هر کشور عربی دیگر نخواهد بود.لبنان با وجود شرایط امنیتی حساس منطقه با ثبات است.