افكار نيوز:وقايع خشونت بار و شورشهاي گسترده اخير در شهر ويل نوو واقع در حومه شهر گرنوبل فرانسه در اعتراض به كشته شدن يك جوان ۲۷ ساله و همچنين در منطقه لوار اشر به دنبال قتل يك جوان ۲۲ ساله، از مهاجرنشينان فرانسه توسط نيروهاي پليس و ديگر شواهد ميداني موجود از بحراني شدن وضعيت در شهركهاي حومه نشين اين كشور حكايت دارد.
وقایع مذکور شکنندگی وضعیت سیاسی و اجتماعی فرانسه که با جرقه‌ای ممکن است در قالب شورش‌های گسترده سرباز کند را به تصویر می‌کشد. چند روز پیش اتومبیل حامل همسر رئیس جمهور یک کشور خارجی در مسیر فرودگاه توسط یکی از این باند‌ها رهگیری و اموال وی در روز روشن غارت شده است!
دولت فرانسه نگران از افزایش خشونت‌ها و شورش‌ها، کمیته ویژه‌ای به ریاست کلودگئان دبیرکل الیزه را به منظور مدیریت بحران و پیشگیری از سرایت آن به سایر شهرک‌های فقیر و مهاجرنشین و تشدید سرکوب‌ها تشکیل داده است.
از سویی اقدام سارکوزی در عزل استانداران دو منطقه حساس و بی‌ثبات(رایسر و سن دونی) و انتصاب دو تن از افسران پلیس امنیتی با سابقه به جای آنان و بیانیه شدید اللحن مورخ ۳/۴ / ۸۹ وی مبنی بر نیت خود برای آغاز جنگی علنی بر ضد ناامنی، باندهای جنایتکار و قاچاقچیان بیانگر وخامت اوضاع بحرانی فرانسه و روند فرآیند پلیسی و امنیتی شدن فضای این کشور است.
این در حالی است که رهبران احزاب مخالف و رسانه‌های فرانسوی طی روزهای اخیر به طور فزاینده‌ای سیاستهای امنیتی سارکوزی را زیر سوال برده و وی را به بازی با برگ امنیت متهم کرده‌اند.
به اعتقاد آنها دولت فرانسه باید به جای اعزام نیروهای ضد شورش برای سرکوب معترضین، انرژی خود را به بررسی علل زیر بنایی مشکلات حومه‌های فقیرنشین خصوصا در زمینه‌های بیکاری و مسکن متمرکز کند.
بنوا هاسون سخنگوی حزب سوسیالیست، در مصاحبه‌ای با شبکه ال ثئی ضمن ابراز تاسف از برکناری استاندار ایسر گفت: «به رغم اقدامات، خشونت در جامعه فرانسه رو به افزایش است و این امر در اصل از شکست شخصی سارکوزی حکایت دارد».
برونو گلنیش معاون حزب جبهه ملی نیز با اشاره به حوادثخونین جنوب شرقی فرانسه از خطر به راه افتادن جنگ داخلی در این کشور ابراز نگرانی کرد.
از سوی دیگر این ابهام وجود دارد که سارکوزی با تمرکز بر بازی با برگ امنیت و نظم در حال تلاش برای انحراف افکار عمومی از رسوایی دریافت وجوه غیرقانونی از لیلیان بتانکور در رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۰۷ و بحران اقتصادی و مالی و همچنین جلب آرای احزاب راست افراطی است.
انتهای پیام / خ