به گزارش افکار نیوز به نقل ازمهر، روزنامه سیاست چاپ هند می نویسد: آمریکا در حال آموزش تروریستها در پایگاهی در کویت است و آنها را برای انجام عملیات هایی در کشورهای خاورمیانه آماده می کند.

این روزنامه بدون اشاره به منبع خبر و گزارش مورد استناد می نویسد: گزارش ها نشان می دهد که افراد استخدام شده برای این ماموریتها به پایگاهی به نام " عارفجان " اعزام می شوند و در آنجا آموزش هایی را دیده و با شیوه های بمبگذاری آشنا می شوند و دوره های ترور را هم طی سه ماه آموزش می بینند.

در ادامه این مطلب آمده است: پس از آموزش ارتش آمریکا تروریست های آموزش دیده را به عنوان رهبر گروههای تروریستی به کشورهایی نظیر؛ عراق، ایران، و سوریه اعزام می کند تا آنها در داخل این کشورها اقدام به تشکیل شبکه های تروریستی کنند و دست به فعالیت های ترور و وحشت بزنند.

این گزارش اعلام کرد که است که این برنامه آموزشی از حمایت مالی عربستان و قطر برخوردار است.