گزارش شبکه ABC امریکا از انفجار و آتش سوزی در یک ناو آمریکایی ؛ شرایط بر روی ناو "بانهام ریچارد" اضطراری است.