به گزارش افکارنیوز،

 آمریکا در مواجهه با قانون چینی امنیت هنگ‌ کنگ، گزینه‌های محدودی پیش رو دارد.

اخبار بین الملل-به نوشته رسانه آمریکایی، هرگونه اقدامی علیه سیستم مالی هنگ کنگ، تبعات سنگینی را برای شرکت‌های آمریکایی و غربی در پی خواهد داشت.

این در حالی است که اعمال تحریم علیه مقامات چینی و کالاهای تولید شده در هنگ کنگ هم تاثیر اندکی بر عزم پکن در تغییر قانون امنیتی این ناحیه دارد.

آمریکا در تحقق راهبرد چرخش به ایندوپاسیفیک؛ همه تلاش خود را به کار بسته که با تحریک جریان‌های جدایی‌طلب مناطق تابعه چین نظیر هنگ کنگ، تایوان و تبت، اصل چین واحد را زیر سوال برده و اقتدار دولت مرکزی پکن را تضعیف کند.