افکار نیوز:در بحبوحه افزایش تنش و درگیری مرزی میان سودان و سودان جنوبی، عمر البشیر رئیس جمهور سودان علیه سودان جنوبی رسما اعلام جنگ کرد و قول داد که "ارتش آزادیبخش خلق" را مورد تهاجم قرار دهد.

به گزارش فارس به نقل از شینهوا، رئیس جمهور سودان خطاب به نمایندگان حزب حاکم کنگره گفت: امروز هدف ما آزاد کردن شهروندان سودان جنوبی از حاکمیت ارتش آزادیبخش خلق است که تحت سلطه بیگانگان قرار دارند.

وی تاکید کرد که از امروز ما چشم به چشم و حمله در برابر حمله به تهاجم آنها پاسخ خواهیم گفت.

عمرالبشیر در ادامه گفت: اشتباه ما این بود که جنوب سرزمینمان را در اختیار ارتش آزادیبخش خلق قرار دادیم و ما به این اشتباه پی بردیم و اکنون نسبت به مردم در جنوب سودان تعهد داریم که آنها را از این وضعیت نجات دهیم.

وی با بیان اینکه اصلا نباید دو دولت در شمال و جنوب سودان داشته باشیم گفت: آنها به دنبال تصرف " خارطوم " هستند پس ما هم به دنبال فتح " جوبا " باید باشیم.

درگیری میان دو سودان بر سر یک منطقه نفت خیز تحت حاکمیت شمال از زمان تقسیم سودان هیچگاه فروکش نکرده است و دولت تازه تاسیس جنوب نسبت به آن اداعای حاکمیت دارد.