افکار نیوز:نماینده عالی سازمان ملل متحد درعراق گفت : سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا تلاش بسیار می کنند تا ساکنان اردوگاه اشرف (منافقین) در کشورهای دیگری بعنوان پناهنده پذیرفته شوند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از مجله سیاست خارجی آمریکا، «مارتین گوبلر»، وی افزود: ساکنان اردوگاه اشرف به این باور رسیده اند که باید عراق را ترک کنند و دیگر آینده‌ای در آن کشور نخواهند داشت.

نماینده بان کی مون در عراق تصریح کرد: یافتن پناهگاهی برای این افراد جزو سخت‌ترین کارها است و زمانی موفقیت حاصل می‌شود که هر ۳۲۰۰ نفر ساکنان اردوگاه اشرف(منافقین) درکشورهای مختلف به عنوان پناهنده پذیرفته شوند.

گوبلر با بیان اینکه این افراد سال ها از جهان خارج منفصل و جدا بوده‌اند وهیچگونه ارتباطی با جهان خارج نداشته‌اند، گفت: آمریکا قانونا حق ندارد اعضای گروه های تروریستی را بعنوان پناهنده قبول کند.

وی تصریح کرد: البته یک راه حل دیگر نیز این است که هر یک از اعضای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) که دارای تابعیت ایرانی هستند، داوطلبانه به ایران بازگردند.

گوبلر همچنین در ادامه با رد ادعاهای منافقین در خصوص شرایط بد زندگی در اردوگاه لیبرتی، گفت: زمانی پنج هزار نظامی آمریکایی در همین اردوگاه زندگی می‌کردند.

معاون نماینده سازمان ملل در عراق البته حاضر نشد راجع به عملیات های تروریستی منافقین در ایران، اظهار نظری کند.

مجله سیاست خارجی آمریکا نوشت: سازمان مجاهدین خلق (منافقین) درفهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و دولت عراق خواهان خروج این افراد از اردوگاه اشرف و عراق شده است.