افکار نیوز:"زیاد طارق" سخنگوی وزارت بهداشت عراق اعلام کرد: هدف یکی از خودروهای بمبگذاری شده امروز درعراق "مجید محمد" وزیر بهداشت بوده است.


به گزارش مهر به نقل از پایگاه السومریه، وی افزود: خودروی بمبگذاری شده در مسیر عبور خودروی وی در خیابان حیفا بغداد کار گذاشته شده بود که طی آن پنج نفر از گارد محافظ وی زخمی شدند اما به وزیر آسیبی نرسید.

از سوی دیگر یک منبع در وزارت بهداشت عراق اعلام کرد: آمار اولیه تعداد کشته ها و زخمی ها حاصل از پنج انفجار خودروی بمبگذاری شده در بغداد ۳۰ نفر است.