افکار نیوز :اتحادیه عرب با صدور بیانیهای حمایت خود از "محمود عباس" به منظور حفظ حقوق فلسطینیان بر اساس مرجعیتهای بینالمللی و توافقنامههای موجود از جمله توافقنامه اسلو، نقشه راه، مادرید و قطعنامههای بینالمللی اعلام کرد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه " القدس العربی "، در این بیانیه آمده است که هدف از نامه عباس و ارسال نامه‌های مشابه به رهبران جامعه جهانی آگاه کردن آنها نسبت به اهمیت موضوع و افشای ابعاد سیاست‌های نتانیاهو است که موجب نابودی روند صلح می‌شود بویژه اینکه اسرائیل با مانع‌تراشی در برابر روند صلح از آن شانه‌خالی کرده و سیاست یهودی‌سازی قدس و تبدیل آن به پایتخت " دولت یهودی " و تحمیل واقعیت‌ها را در پیش گرفته است.

در این بیانیه همچنین بر حمایت اتحادیه عرب از طرف فلسطینی و مراجعه فلسطینیان به سازمان ملل برای دستیابی به عضویت کامل فلسطین در این سازمان تاکید شده است.

هیئت فلسطینی روز سه‌شنبه با نتانیاهو در قدس اشغالی دیدار و نامه عباس درباره آینده روند سازش را به وی تحویل داد و قرار است وی نیز طی دو هفته آینده پاسخ نامه را بدهد.

در نامه عباس بر پذیرش اصل راهحل دو دولت در مرزهای سال ۱۹۶۷ همراه با تبادل بخشی از زمینهای دارای ارزش یکسان، توقف شهرکسازیها بویژه در قدس شرقی و آزادسازی اسرای فلسطینی بویژه آنهایی که پیش از سال ۱۹۹۴ به اسارت درآمدهاند، تاکید شده است.