افکار نیوز:سه نفر از یازده متهم پرونده رسوایی اخلاقی محافظان باراک اوباما از سرویس اطلاعاتی این کشور خارج شدند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه گاردین، دو نفر از این افراد از مقامات ارشد بوده‌اند. به یکی از این دو نفر اجازه داده شد تا اعلام بازنشستگی کند، ‌ اما نفر دیگر به دلیل دست داشتن در این پرونده، از سرویس اطلاعاتی آمریکا اخراج شد. نفر سوم هم که مقام پایین‌تری داشته است، خود استعفا داده است.

تحقیقات همچنان در رابطه با ۸ محافظ دیکر اوباما ادامه دارد. به علاوه حداقال ۱۰ نیروی ارتش آمریکا نیز در همان هتل حضور داشته‌اند، که ۵ نفر از آن‌ها جزو نیروی ویژه ارتش این کشور بوده‌اند.

این رسوایی پس از آن افشا شد که یکی از زنانی که با نیروهای آمریکایی رابطه داشته است، به دلیل عدم دریافت پول توافق شده، آنچه را که در کارتاگنا رخ داده بود، منتشر کرد و این خبر از این طریق در رسانههای عمومی پخش شد. این امر نشاندهنده آن است که همانگونه که برخی مقامات آمریکایی نیز عنوان کردهاند، این یک اتفاق نیست و ممکن است پیش از این سوابق دیگری نیز در این رابطه در میان نیروهای آمریکایی بوده باشد.