جنبش مقاومت فلسطین « حماس » اقدام شرکت‌های گوگل و اپل در حذف نام فلسطین از نقشه‌های بین‌المللی خود را محکوم کرد.

اخبار بین الملل-جنبش حماس اقدام شرکت‌های آمریکایی گوگل و اپل در حذف نام فلسطین از نقشه‌های بین‌المللی آن‌ها را جانبداری از رژیم اشغالگر اسرائیل و اقدامی برای راضی نگه داشتن این رژیم دانست و همچنین آن را مغایر با همه قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی و انسانی توصیف کرد.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس در این زمینه گفت: این اقدام شرکت‌های آمریکایی گوگل و اپل، جانبداری از اشغالگران صهیونیست و انکار حقایق و واقعیت‌های تاریخ است.

وی افزود: حذف نام کشور فلسطین از نقشه‌های بین‌المللی، رژیم اشغالگر را تشویق خواهد کرد تا به تجاوز‌های خود ضد قوانین بین‌المللی ادامه دهد.