به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، در حالی كه رییس جمهور فرانسه در نظرسنجی ها نسبت به رقیب سرسخت خود اولاند از نظر جایگاه مردمی عقب تر است، در سخنرانی اخیر خود در جمع هواداران حزبی، از طرفداران جبهه ملی راست فرانسه به رهبری ' مارین لوپن ' دیگر نامزد انتخابات خواست، تا فریب دروغ پردازیهای احزاب افراطی در كشور را نخورند چرا كه آنها راهكاری برای حل مشكل جامعه ندارند.
وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۲ میلادی افزود: رای فرانسوی ها به ' ژان ماری لوپن ' رهبر پیشین جبهه ملی راست فرانسه در آن دوره از انتخابات ریاست جمهوری به نفع ' فرانسوا میتران ' رییس جمهور فقید این کشور از حزب سوسیالیست تمام شد و رای به دختر وی در این دوره از رقابت های انتخاباتی نیز به نفع رقیب وی از حزب سوسیالیست یعنی فرانسوا اولاند تمام خواهد شد.
براساس نظرسنجی انجام شده، ' مارین لوپن ' از حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد آرای مردمی در مرحله اول انتخابات برخوردار است.
در حالی که قرار است اولین مرحله از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ۲۲ آوریل(یکشنبه آینده) برگزار شود، تمامی نظرسنجی های صورت گرفته در کشور حاکی از پیروزی اولاند بر سارکوزی در مرحله دوم انتخابات است.
قرار است دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ششم ماه مه میلادی یعنی دو هفته پس از مرحله اول برگزار شود.
'ژان لوك ملانشون' نامزد جناح چپ، 'مارین لوپن' نامزد جبهه ملی راست افراطی فرانسه و 'فرانسوا بایرو' نامزد حزب مردم نیز هم اینك براساس نظرسنجی ها در جایگاه سوم تا پنجم از نظر افكار عمومی در امر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار دارند.