تناقض‌گویی ترامپ درباره رعایت نکات بهداشتی برای پیش‌گیری از ابتلا به کرونا ، سوژه جدید رسانه‌های آمریکایی شد.