به گزارش افکارنیوز،

هیثم بن طارق، پادشاه عمان روز پنج شنبه گروهی از معارضان را طی فرمانی مشمول عفو کرد.

اخبار بین الملل- خبر فرمان عفو عده‌ای از مخالفان دولت روز پنج شنبه در ابتدا در رسانه‌های اجتماعی عمان دست به دست شد. سفارت عمان در لندن نیز با اعلام تضمین آغاز یک زندگی نو، شرایط بازگشت مخالفان دولت به عمان را فراهم کرد.

خبرگزاری بلومبرگ با استناد به گفته یکی از روزنامه نگاران عمانی گزارش داد برخی از اتباع این کشور که پیشتر پناهندگی انگلیس را دریافت کرده اند، نیز مشمول عفو هیثم بن طارق شده اند.

بنا به نوشته اقدس العربی نام مخالفانی از جمله سعید جداد، معاویه الرواحی، نبهان الحنشی و مظاهر العجمی در میان عفوشدگان به چشم می‌خورد.