انفجار بیروت حالا به عنوان خبر اصلی یک رسانه های جهان است و بیروت بعد از این انفجار وضعیت خوبی ندارد.

 

حجم ویدیو: 2.40M | مدت زمان ویدیو: 00:00:04