وضعیت خیابان های اطراف بندر بیروت لبنان را با فاصله چندین کیلومتر از محل انفجار بیروت می بینید.

 

حجم ویدیو: 5.08M | مدت زمان ویدیو: 00:00:45