به گزارش افکارنیوز به نقل ازالعالم، مطبوعات عربستان اعلام کردند، "عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ" در فرمانی به نمایندگی های هیأت امر به معروف در نقاط مختلف عربستان تأکید کرد که عناصر این هیأت حق تعقیب شهروندان را ندارند، حتی اگر متهم باشند.

این تصمیم هیأت امر به معروف سعودی، پس از انتقادهای گسترده مردم عربستان از عملکرد عناصر این هیأت و دخالت در امور زندگی شهروندان اتخاذ شده است.

آل الشیخ دلیل تصمیم خود را پیامدهای خطرناک تعقیب شهروندان و انسانهای بیگناه از سوی عناصر هیأت امر به معروف و جلوگیری از خسارتهای مالی و جانی احتمالی اینگونه اقدامات عنوان کرد.