به گزارش افکارنیوز، تابناک به نقل از خبرگزاری نووستی روسیه نوشت: "محمد الظواهری" در حالی به میدان تحریر آمد که ۳۰۰ نفر از هواداران از گروه مصری "جماعت اسلامی" وی را احاطه کرده بودند.

هواداران الظواهری شعارهایی در حمایت از تشکیل حکومت اسلامی در مصر سر دادند.

دادگاه نظامی مصر یک ماه قبل محمد الظواهری را که به تندروی و همچنین شرکت در قتل " انورسادات " رییس جمهور سابقاین کشور متهم شده بود، تبرئه کرد.

یادآور می شود روز جمعه دهها هزار نفر در تظاهرات در میدان تحریر به دعوت جوانان لیبرال و مقدم برهمه " جنبش ۶ آوریل شرکت کردند اما اسلام گرایان بخاطر بیشتر بودن تعداد خود کنترل این تظاهرات را بر عهده داشتند.

از صبح زود اتوبوس ها انبوه هواداران جمعیت " اخوان المسلمین "، حزب سلف ها بنام " نور " و گروه " جماعت اسلامی " را از ولایات مصربه میدان تحریرمی آوردند.

اسلام گرایان با بی اعتنایی به تصمیم سازمان دهندگان در مورد دوری از تعلقات حزبی و مطرح کردن خواست های مشترک، چند تریبون اختصاصی را درمیدان تحریر برپا کرده و رهبران آنها به استفاده از این تریبون ها برای تبلیغات پرداختند.

برخی از جنبش های جوانان و لیبرال های مصر مجبور شدند برای اعتراض به رفتار اسلام گرایان ازمحل تظاهرات بیرون بروند.

یگانه شعار مشترک نیروهای سیاسی گوناگون مصر حذف مقامات رژیم حاکم سابق از جمله "احمد شریف" نخست وزیر سابق، و "عمرو موسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مصربود.