به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، روزنامه آمریکایی "هافینگتون پست" در قالب گزارشی با اشاره به اینکه مذاکرات هسته ای با ایران به زودی وارد بحث های فنی درباره درجه غنی سازی اورانیوم، پرتوکل بازرسی های هسته ای و مبادله سوخت هستهای می شود، به پنج اصلی اشاره کرده است که سیاستگذاران باید در مذاکرات هستهای با ایران مد نظر داشته باشند که به شرح زیر است؛

اصل اول: مذاکره با سیاست‌های جنگ‌طلبانه نتیجه معکوسی برای منافع استراتژیک ما دارد

در گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: بحثدرباره اقدام نظامی علیه ایران باعثتشدید فاجعه اقتصادی در کشور می شود؛ در شرایطی که بهای نفت بسیار بالاست و مردم آمریکا درد واقعی ناشی از رکود اقتصادی کشورشان را حس می کنند، ‌ اقدام نظامی علیه ایران ممکن است باعثشود که مقامات ایرانی به این استدلال برسند که دستیابی به تسلیحات هسته ای برای آنها جهت محافظت از کشور در برابر حملات ضروری است و به این ترتیب اقدام نظامی علیه ایران برنامه بالقوه هسته ای ایران را در دید جامعه جهانی مشروعیت می بخشد.

اصل دوم: تحریم ها در صورتی کارآیی بهتری دارند که در خدمت دیپلماسی باشند

هافینگتون پست نوشت: تحریم ها در شرایطی می توانند به عنوان ابزاری کارآمد برای پیشبرد مذاکرات هسته ای محسوب شوند که به شیوه ای صحیح مورد استفاده قرار گیرند؛ اختیار نهایی اجرایی کردن این تحریم ها باید در دست رئیس جمهوری آمریکا و در معنایی گسترده به دست مذاکره کنندگان رئیس جمهوری باشد؛ رئیس جمهوری آمریکا اعمال فشار بر ایران را کاهش نداده است اما باید از تحریم ها به عنوان اهرم فشار علیه ایران و تضمین مذاکرات هسته ای استفاده کند.

اصل سوم: ملزم کردن ایران شفاف‌سازی و پذیرش تعهدات الزام آور

روزنامه آمریکایی " هافینگتون پست " در ادامه گزارش خود مدعی شده است: ما باید برای بستن پرونده هسته ای ایران تمایل نشان دهیم؛ ما باید برای جلوگیری از یک ایران هسته ای از ایران تعهدات الزام‌ آوری درباره اهداف صلح آمیز هسته ای اش بگیریم؛ تعهداتی که قابل اثبات باشند؛ یکی از انگیزه های مهم برای ایران جهت اعتراف به مقاصد هسته ای اش و تعهد تهران به صریح بودن در این رابطه، این است که مقامات ایران بدانند که به دلیل انجام تخطی های هسته ای قبلی، به شیوه ای آسیب پذیر مجازات نخواهند شد؛ مجازات ایران به خاطر رفتارهای هسته ای قبلی اش، باعثمبهم باقی ماندن برنامه هسته ای این کشور می شود و از تحقق هدف ما جهت مهار برنامه هسته ای ایران جلوگیری می کند.

اصل چهارم: ایران حق داشتن یک برنامه هسته‌ای صلح آمیز قابل اثبات را دارد

هافینگتون پست نوشت: مادامی که برنامه هسته ای ایران به شدت نظارت می شود و خطرناک ترین مواد هسته ای از ایران از بین رفته و یا تحت پادمان ها قرار دارند، جامعه بین الملل باید حق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود نوشت: ما می دانیم که ایران در حال غنی سازی اورانیوم با درصد غنای ۲۰ درصد است و انبار عظیمی از اورانیوم غنی شده با غنای زیر ۵ درصد دارد و این امر به شدت باعثنگرانی غرب شده است و ایران به اورانیوم زیر ۵ و ۲۰ درصد نیاز دارد؛ برای پذیرش صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، باید غنی سازی اورانیوم با درصد غنای بالا تضمین شود و غنی سازی های آتی باید تحت نظارت نزدیک آژانس بین المللی انرژی اتمی و بر اساس توافقات ایران با جامعه بین المللی باشد.

هافینگتون پست در ادامه گزارش خود آورده است: این ترتیبات تضمین خواهند کرد که ایران به مواد مورد نیاز شکاف پذیر برای ساخت بمب هسته ای دست پیدا نخواهد کرد و بنابراین عمیق ترین نگرانی های غرب کاهش می یابد و در عین حال مواد شکاف پذیر کافی را برای اهداف صلح آمیز و نیازهای پزشکی برای ایران تامین می کند.

اصل پنجم: مذاکرات هسته‌ای تمام نگرانی‌های ما درباره ایران را حل نمی‌کند

مذاکرات میان ایران و قدرت های غربی درباره برنامه هسته ای ایران به درستی روی ضروری ترین نگرانی امنیت بین المللی یعنی ساخت احتمالی تسلیحات هسته ای متمرکز شده است اما با این حال این مذاکرات هسته ای تمام نگرانی ها درباره ایران را حل نمی کند و به این ترتیب باید یک مسیر دیپلماتیک شبیه به رویکردی در طول فرایند "هلسینکی" در اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ شد، در ایران نیز اتخاذ شود.