به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، روزنامه المدینه امروز در مقاله ای تأکید کرد: نشست سعودی - فرانسوی گفت و گوی تمدن ها که از دیروز در جده آغاز شده، بر دو پایه مهم استوار است .. نخست همزیستی و تسامح اسلام، که عربستان سعودی تلاش می کند آن را در کل دنیا و بویژه غرب عملی و تثبیت کند، و دوم ارزشهای اروپایی برای همزیستی و گفت و گو و مسائل دیگر.

ادعای این روزنامه سعودی درخصوص تسامح و همزیستی؛ و پرچمداری سعودی برای این گفت و گوی تمدن ها در کل دنیا درحالی مطرح می شود که نیروهای نظامی و تا بن دندان مسلح رژیم آل سعود از یک سال قبل با کمک رژیم آل خلیفه در حال سرکوب تظاهرات و اعتراضهای مسالمت آمیز مردم بحرین داخل این کشور هستند. نیروهای سعودی همچنین در داخل خاک عربستان هرگونه فریاد حق طلبانه داخل این کشور بویژه از سوی شیعیان را به شدت سرکوب می کنند.

از سوی دیگر، رژیم سعودی در کنار کمک مستقیم به آل خلیفه برای سرکوب مردم بحرین، از سالها قبل با یاری علمای تکفیری خود درحال تحریک، و تغذیه فکری و مالی عناصر و گروه های افراطی، به هدف انجام عملیات مسلحانه و تروریستی در نقاط مختلف منطقه و بویژه عراق است.

عربستان سعودی همچنین علاوه بر حمایت مالی و تبلیغاتی و رسمی از اقدامات مسلحانه و تروریستی در سوریه، طبق اذعان بسیاری از منابع رسانه ای، به صورت مخفیانه درحال آموزش عناصر مسلح و اعزام آنها به سوریه است.

المدینه در ادامه این مقاله خاطرنشان می کند: نشست گفت و گوی تمدن ها، ابتکاری از سوی " خادم حرمین شریفین " برای گفت و گوی جهانی است، که خود او این موضوع را با سفرهای متعدد به اروپا و دعوت برای درک درست اسلام و مسلمانان عملی کرد.

المدینه می افزاید: ما (سعودی ها) در قرن های گذشته، تمدنی انسانی با ابعاد معنوی، انسانی، عمرانی و فرهنگی به غرب هدیه کردیم .. و در مقابل نیز امروزه در بسیاری از اوقات از علم و دانش آنها استفاده می کنیم.