به گزارش افکارنیوز، "جعفر العلوي" روز یکشنبه در مصاحبه با العالم، با اشاره به مقاله "رابرت فیسک" خبرنگار روزنامه ایندیپندنت درباره بحرین، اظهار داشت: فیسک در این مقاله ین سئوال را مطرح کرده است که "اگر به جای مردم بحرین، يهوديان در این کشور سركوب مي شدند؛ يا ریيس جمهوري سوريه به جای مقامات آل خلیفه ۴۰ ميليون دلار برای برگزاری مسابقات فرمول یک هزينه مي كرد، چه اتفاقی می افتاد".

العلوی افزود: در این صورت کل جهان با تمام قدرت برای مقابله با این موضوع به تکاپو می افتاد، و حمله به یهودیان را محکوم می کرد.

العلوی خاطرنشان کرد: اما امروز مردم بحرین به شدت سرکوب می شوند تا مسابقات فرمول یک با آرامش برگزار شده و امنیت مسابقه دهندگان تأمین شود.

عضو ارشد جبهه عمل اسلامی بحرین با تاکید بر اینکه مخالفت مردم بحرین با برگزاری مسابقات فرمول یک در این کشور به معنی مخالفت با ظلم و ستم رژیم آل خلیفه است، گفت: ملت بحرین هرگز در برابر رژیم آل خلیفه به زانو درنخواهد آمد.

العلوی خاطرنشان کرد: ملت بحرين حقوق اصلي و قانوني خود را مطالبه مي كند، اما رژيم در مقابل اين حق طلبي ملت سياست شكنجه و قتل را با خونسردي تمام درپيش گرفته است، و گمان مي كند كه مي تواند به اين سياست ادامه دهد.