به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه اینترنتی "بیزنس ویک" نوشت: پس از مشخص شدن نتایج آراء دور اول انتخابات فرانسه، نظرسنجیهای صورت گرفته توسط موسسات نظرسنجی "سی اس ای"، "بی وی ای"، "ایفوپ" و "ایسوس" نشان میدهد که در دور دوم انتخابات "فرانسوا اولاند" بین ۵۳ تا ۵۶ درصد رأی میآورد و این در حالی است که حمایت از سارکوزی بین ۴۴ تا ۴۷ درصد خواهد بود.

دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه روز گذشته برگزار شد و اولاند و سارکوزی توانستند به دور دوم این انتخابات که قرار است ۶ ماه مه برگزار شود، راه پیدا کنند.

موسسه نظرسنجی " بی وی ای " اعلام کرد که حدود ۵۷ درصد از افرادی که به " لوپن " نامزد این انتخابات رأی داده‌اند در دور دوم این انتخابات به سارکوزی رأی می‌دهند و ۲۳ درصد رأی ممتنع می‌دهند و ۲۰ درصد هم از اولاند حمایت می‌کنند.

این موسسه همچنان اعلام کرد از میان افرادی که به " ژان لوک ملانشون " نیز از نامزدهای چپگرای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه رأی دادند، ۹۰ درصد در نظر دارند به توصیه‌های ملانشون گوش دهند و در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به اولاند رأی دهند.

موسسه نظرسنجی "سی اس ای" روز گذشته با بسته شدن حوزههای اخذ رأی در فرانسه یک نظرسنجی برگزار کرد و یکهزار و ۹ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و موسسه "ایپسوس" نیز با یکهزار و ۹۰ نفر در خصوص دور دوم انتخابات فرانسه صحبت کرد و تخمین زد که ۶۰ درصد از رأی دهندگان به "لو پن" از سارکوزی حمایت میکنند و ۱۸ درصد از آنها از اولاند حمایت کرده و نتایج نظرسنجی "ایفوپ" نیز پس از مصاحبه با یکهزار و چهار نفر تخمین زد که نیمی از حامیان لو پن از سارکوزی و ۳۱ درصد از آنها از اولاند حمایت خواهند کرد.