به گزارش مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، به گفته منابع امنیتی لبنان، ارتش این کشور یک خودرو حامل سلاح را که مقصد آن سوریه بود، توقیف کرده است.

منابع مذکور بیان کردند: سرنشینان خودروی مذکور دو لبنانی و یک سوری بودند که در مرز میان سوریه و لبنان بازداشت شدند.

شایان ذکر است که جریان چهارده مارس لبنان که سیاستهای همسو با کشورهای غربی و برخی کشورهای عرب ضد سوریه دارد به قاچاق سلاح به سوریه کمک می کند.