سرویس بین الملل افکار نیوز - مقامها اعلام کردند دو مأمور استعفا داده اند و عدم سوء پيشينه مأمور سوم لغو شده است. دو مأمور ديگر نيز از اتهامها، برائت حاصل کرده اند.

بدین ترتیب تا کنون ۹ تن از مأموران سرویس مخفی آمریکا بخاطر ارتباط با روسپیان کلمبیایی در جریان سفر رییس جمهوری آمریکا به آن کشور، شغل خود را از دست داده اند.

پنتاگون نيز سرگرم تحقيق درباره ۱۲ تن از اعضای ارتش است که ادعا می شود در اين جريان مشارکت داشته اند.