به گزارش افکارنیوز،

 اگر چه پیش از این و با هدف انزوای حزب الله لبنان ، این حزب از سوی امریکا تحریم شده بود اما اعمال تحریم بر "حسن خلیل" از حزب امل و "فیفیانوس" از حزب المرده حکایت از سناریوی جدید امریکا برای اعمال فشار حداکثری به حزب الله در قالب "تحریم موتلفین" این حزب دارد.

اخبار بین المللدر حالی که در سفر اخیر "شینکر" به لبنان اخباری مبنی بر در دستور کار بودن لیست جدیدی از تحریم های امریکایی علیه برخی چهره های لبنانی مطرح شد اما اعلام اسامی دو وزیر سابق از سویی جدیت امریکا را در تکمیل فشارها بر حزب الله البته در قالبی جدید نشان داد و در عین حال این پیام را برای دولت در حال تشکیل لبنان فرستاد که هرگونه استقبالی از حزب الله در این دولت مشمول عقوبات خاص امریکا خواهد بود. به نظر می رسد طی روزهای باقیمانده تا تشکیل دولت جدیدی بر تعداد تحریم شدگان افزوده شود.

- در نگاه کاخ سفید حسن خلیل متهم است که به حزب الله لبنان در دور زدن تحریم های امریکایی کمک کرده و فیفیانوس نیز با اتهام تمکین به خواستهای حزب الله در مقابل دریافت پول مشمول تحریم معرفی شده است. واقعیت ان است که اگرچه جنس چنین اتهاماتی به هیچ وجه جدید نیست اما اصراربر تکرار آن ها در قالبهایی جدید حکایت ازتلاشی دارد که معطوف به فاسد نشان دادن جریان حزب الله در میان مردم لبنان از یک سو و کاستن از عقبه مردمی این حزب در سایه چنین اتهاماتی از سوی دیگراست و البته همه این تلاش ها در بیانی دیگر نشانه شکست امریکا در اعمال تحریم برحزب الله لبنان و به تسلیم کشاندن آن است.

- تلاش های امریکا در به زانو دراوردن حزب الله لبنان و ایجاد شکاف میان مردم لبنان و حزب الله اگر چه همواره وجود داشته است اما پس از ناآرامی های چند ماه اخیر لبنان به اوج رسید و پس از ماجرای انفجار اسکله بیروت به شکلی همه جانبه استمرار یافت. تاکید امریکا بر مواردی چون تحریم حزب الله، خلع سلاح حزب الله و بی طرفی لبنان تنها گوشه هایی از رویکرد اعلامی امریکا در مواجهه با حزب الله و در حقیقت مقاومت مردم لبنان است.