دانشجو به نقل از روزنامه الحیات نوشت : کمیته نظارت در پارلمان عراق دیروز اعلام کرد که عبدالقادر محمد جاسم العبيدي، وزیر دفاع سابق عراق به آمریکا فرار کرده است.

در همین راستا، معاون رئیس پارلمان عراق خوستار وضع قانونی جدید برای ممانعت از خروج مسئولان متهم به فساد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: هیئت بررسی به پرونده جاسم العبیدی اعلان کرده که پرونده وی در اوایل سال جاری به دادگاه مرکزی عراق ارجاع داده شده است.

گفتنی است، جاسم العبیدی در زمان برعهده داشتن منصب وزارت، متهم به خرید و فروش غیرقانونی اسلحه می باشد.

در همین راستا، یکی از مسئولان پارلمان عراق در مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه الحیات عنوان کرد: کمیته نظارت در پارلمان عراق اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می دهد وزیر دفاع سابق عراق به ایالت متحده آمریکا سفر کرده است.

این مسئول آگاه در ادامه عنوان کرد: عراقی های مقیم آمریکا به ما خبر داده اند که جاسم العبیدی در حال حاضر به همراه فرزندش محمد، کارمند سفارت عراق، در آمریکا به سر می برد.

شایان ذکر است که جاسم العبیدی در دوره اول نخست وزیری نوری المالکی منصب وزیر دفاع عراق و همچنین مشاور امنیتی ریاست جمهوری اين كشور را بر عهده داشته است؛ وی قبل از خروج نیروهای آمریکایی از عراق به دلیل مخالفت با طرح خروج نیروهای آمریکایی از منصبش کنارهگیری کرد.