به گزارش مهر، رسانه های پاکستان لحظاتی قبل گزارش دادند که دیوان عالی پاکستان امروز پنجشبه "یوسف رضا گیلانی" را به بی توجهی به درخواست دادستان ها برای بازگشایی پرونده فساد مالی "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان و جرم اهانت به دادگاه به تحمل ۳۰ ثانیه حبس نمادین محکوم کرد.

گیلانی روز گذشته در جلسه کابینه فدرال ضمن اعلام آمادگی برای پذیرش حکم دیوان عالی پاکستان تاکید کرد که همواره از قانون و عدالت حمایت کرده است.

دیوان عالی پاکستان، دو سال پیش از دولت این کشور خواسته پرونده فساد مالی زرداری در دهه ۱۹۹۰ در سوئیس را به جریان اندازد که این خواسته با تعلل دولت همراه بوده است.

این در حالی است که دولت گیلانی ضمن رد این اتهام مصونیت سیاسی شخص رئیس جمهوری را عامل مسکوت ماندن این پرنده عنوان کرده است.