به گزارش فارس به نقل از روزنامه آمریکایی یواسایتودی، ایران علیرغم تحریمهای بینالمللی در حال یافتن راههایی برای دور زدن تحریمهایی است که قصد دارند ایران را مجبور به ترک برنامه هستهای خود کنند.

این روزنامه آمریکایی ادعا کرده که این کار در حالی انجام می‌شود که تحریم‌ها توانسته است فشارهایی را به مردم ایران وارد سازد.

" کنثکاتزمن "، کارشناس امور خاورمیانه در سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا بر این باور است که تحریم‌ها بر ضد ایران اثر گذاشته‌اند اما سوال اینجاست که آیا تاثیرها به‌حدی بوده است که ایران عملکرد خود را تغییر دهد یا نه؟

برخی تحلیلگران دیگر بر این عقیده‌اند که که علی‌رغم کاهش صادرات نفت ایران و افزایش تورم در این کشور، تحریم‌ها تاثیر مدنظر را بر ایران نداشته‌اند. ایالات متحده مدعی‌ست که ایران به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است.

" مسیح ظریف "، مدیر تیم ایران در پروژه " تهدیدهای بحرانی " موسسه آریکن انترپرایز می‌گوید که هیچ نشانه‌ای از این وجود ندارد که تحریم‌ها رهبران ایران را به بازاندیشی در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور واداشته باشند. وی مدعی‌ست که تنها امری که ممکن است منجر به تغییر رفتار ایران شود، خطری‌ست که تهدیدی برای بقای نظام سیاسی ایران باشد.

تهدیدهای اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر ضد ایران شرکتهای آمریکایی را از معامله و تجرات با ایران منع میکنند و اتحادیه اروپا نیز تجارت، خدمات مالی و کسب و کار تجاری با ایران را محدود ساخته است. تحریمها بر توانایی کشورها برای پرداخت پول نفت ایران اثر منفی دارند. با این حال کشورهایی چون هندوستان و چین در حال دور زدن تحریمهای مزبور هستند.