به گزارش افکارنیوز، "احمد الصوفي" امروز (پنجشنبه) در مصاحبه با العالم گفت : جوانان انقلابي يمن به مهمترين اهداف خود يعني ايجاد تغييرات اساسی ، برگزاري انتخابات آزاد و سالم و ارائه راهكارهای مناسب براي بحران سياسي كشور نائل شدند.

وی افزود: ما مسئول اشتباهات دوران گذشته هستیم و مخالفانی که هم اکنون مراکز قدرت را به دست گرفتند، مسئول اشتباهات کنونی هستند.

الصوفی اظهارداشت: اختلافات میان مخالفان یمن باعثبروز چنین وضعیتی در کشور شده است.

وی درباره تحمیل قیمومیت خارجی به یمن هشدار داد و افزود: سفیر آمریکا در صنعاء همه امور یمن را زیرنظر دارد و در همه تصمیمات دولت، مشارکت می کند که این امر دخالت در امور داخلی یمن محسوب می شود.

الصوفي گفت : برخي از كساني كه با آراي مردم به قدرت رسيدند ، براي ايجاد تغييرات در كشور تلاش نمي كنند ؛ لذا بايد با برنامه ريزي اين مشكل را حل كرد .