به گزارش افکارنیوز،

نهاد بین المللی اعتبار سنجی مودیس رتبه اعتبار بلند مدت ارز خارجی ترکیه را از B1 با یک درجه کاهش به B2 تقلیل داد و نمای آن را منفی ارزیابی کرد.

اخبار بین الملل- این نهاد وضعیت سیاست خارجی ترکیه و اتفاقات رخ داده در این حوزه را در ایجاد بحران در پرداخت بدهی خارجی موثر دانست.

از نظر این نهاد چند اتفاق اساسی باعث کاهش رتبه اعتباری ترکیه در حوزه ارز خارجی شده است که برخی از آنها عبارتند از: ریسکهای ژئوپلتیکی و خطرات موجود در طراز پرداخت.

ترکیه به دلیل شیوع کرونا که منجر به تحمیل هزینه های پزشکی سنگینی به این کشور شده و نیز کاهش شدید گردشگر با افزایش هزینه و کاهش ورودی دلار روبرو شده است. درگیری با برخی کشورهای اروپایی در مدیترانه نیز وضعیت سیاسی و اقتصادی این منطقه را با ابهاماتی روبرو کرده است.

این وضعیت سبب کاهش ارزش لیر به دلار طی هفته های گذشته تا 7.40 نیز شده است.