به گزارش افکارنیوز،

 سناتور ایالت ورمونت از هزینه‌های سرسام آرو آمریکا در به راه اندازی جنگ‌های طولانی مدت و اقدامات نظامی انتقاد کرد.

اخبار بین المللسناتور برنی سندرز در پیامی در حساب توییتری خود با انتقاد از نظامی گری دیرینه کشورش نوشت: هزینه جنگ‌ های بی پایان ۶.۴ تریلیون دلار بوده است. تخفیف مالیاتی ویژه ۱ درصد برتر (آمریکا) و شرکت‌های (آنها) بیش از یک تریلیون دلار هزینه در برداشته است. ما در حال حاضر ۷۴۰ میلیارد دلار در سال برای ارتش هزینه می‌کنیم که بیش از مجموع ۱۱ کشور است.

سناتور دموکرات آمریکا با انتقاد از سیاست‌های دولت گفت: لطفا به من نگویید ما توانایی پرداخت برنامه خدمات درمانی برای همه یا «نیو دیل سبز»، برنامه محرک اقتصادی حل نابرابری اقتصادی و تغییر اقلیم را نداریم.

در حالی که دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن مدعی پایان دادن به جنگ‌های درازمدت بوده است، این کشور کماکان در کشور‌های زیادی و به طور خاص پایگاه و چندین هزار نظامی مستقر دارد و بانی جنگ‌های خانمان سوز و ویرانگر در عراق، افغانستان، سوریه و یمن بوده است.