به گزارش افکارنیوز،

مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعه 21 شهریور با تصویب قطعنامه ای خواستار تقویت همکاری و همبستگی بین المللی برای مقابله با کروناویروس شد.

اخبار بین الملل- در این قطعنامه آمده است که همکاری بین المللی، پایبندی به چند جانبه گرایی، همبستگی و کمک به یکدیگر تنها راه برای مقابله موثر با بحران جهانی از جمله شیوع بیماری کروناست و کشورها باید تدابیر لازم بر اساس احترام به حقوق بشریت و برابری جنسیتی و با محوریت انسان را در پیش گیرند.

این قطعنامه با اشاره به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای آتش بس در جهان، بر توجه به تاثیرات منفی شیوع کروناویروس بر مناطق درگیری شده و ادامه حمایت از عملیات حافظ صلح سازمان ملل تاکید کرد.

این قطعنامه از اعضای سازمان ملل و رهبران کشورها و مذهبی بین المللی درخواست کرد با پیشبرد همبستگی، با نژادپرستی، بیگانه ستیزی، اظهارات نفرت انگیز، خشونت و تبعیض مخالفت کنند.

این قطعنامه همچنان از اعضای سازمان ملل دعوت کرد با تقویت سیستم بهداشت عمومی و مراقبت اجتماعی تلاش کنند همه کشورها به موقع به ابزارهای تشخیص، طرحهای درمان، داروها و واکسنهای امن و با کیفیت بالا و مقرون به مصرف دسترسی شوند و با همه طرفهای ذیربط به همکاری مؤثری پرداخته و با افزایش بودجه تحقیقاتی واکسن و دارو و استفاده از فناوری دیجیتال، همکاری بین المللی در ایجاد و کاربرد فناوری مقابله با کروناویروس را تقویت بخشند.