به گزارش افکارنیوز،

محمد قانبیلی عضو شورای شهرستان پردیس در گفتگو با خبرنگار پردیس خبر در مورد وضعیت شهرستان پردیس گفت: شهرستان پردیس چند سالیست که جامه شهرستان را بر تن کرده و در مسیر توسعه و آبادانی قرار دارد .

 

عضو شورای شهرستان پردیس با تاکید براینکه شهرستان پردیس از قطب های اصلی مسکن مهر است، تصریح کرد: استقرار مسکن مهر در این شهرستان باعث شده تا پردیس ایستگاههای برخورداری از زیر ساخت ها در حوزه های مختلف را برای توقف در ایستگاه نهایی بهره مندی از زیر ساخت های استاندارد طی کند .

 

وی ادامه داد: خوشبختانه رشد زیر ساخت ها در شهرستان پردیس خوب است ولی باید از سرعت بیشتری برخوردار شود زیرا مردم به بیمارستان و مدرسه و سایر زیر ساخت ها نیاز دارند .

 

عضو شورای شهرستان پردیس با تاکید براینکه شهرستان پردیس از پایگاههای فعالیت حجم قابل توجه کارگر خارجی و غیر مجاز است، اضافه کرد: کارگران غیر مجاز در پردیس زیاد هستند و این مسئله به سودجویی کار فرمایان بر می گردد .

 

قانبیلی با اشاره به این موضوع که این جنس کارفرمایان می خواهند حق و حقوق واقعی یک کارگر را نپردازند به همین خاطر از کارگر غیر ایرانی استفاده می کنند، ابراز داشت: حجم کاری آنها هم از یک کارگر ایرانی بالاتر است .

 

عضو شورای شهرستان پردیس با بیان این نکته که متاسفانه جوان ایرانی دنبال فعالیت کارگری و اشتغال در مشاغل سخت نیست، تصریح کرد: متاسفانه جوان ایرانی می خواهد پشت میز نشین باشد در صورتی که همه نمی توانند پشت میز نشین باشند .

 

قانبیلی در خاتمه اظهار داشت: تمام افراد جامعه برای حرکت کشور در ریل توسعه و آبادانی نباید پشت میز نشین باشند .