هواداران جام جهانی به احترام اذان سکوت می‌کنند

جام جهانی ۲۰۲۲ از یکشنبه با برگزاری بازی قطر با اکوادور در ورزشگاه البیت دوحه آغاز می‌شود. در همین رابطه، دولت قطر اعلام کرده است که تماشاگران مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ باید در این ایام طبق قوانین اسلامی رفتار کنند.

پیش از این، قطر از ممنوعیت استعمال و فروش مشروبات الکلی در ورزشگاه‌های جام جهانی و اطرف استادیوم‌ها خبر داده بود که صدای یکی از اسپانسر‌های اصلی جام جهانی را درآورده بود.

در جدیدترین خبر در این زمینه شبکه مرسال قطر اعلام کرد تمام شعار‌های هم جنس بازی در ایام مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در دوحه ممنوع است و با خاطیان برخورد قانونی می‌شود.

هواداران جام جهانی به احترام اذان سکوت می‌کنند

همچنین نکته جالب دیگر دولت قطر مقرر کرده در اوقات پنجگانه نماز تمام موسیقی‌های مربوط به مسابقات جام جهانی در فضای عمومی شهر قطع می‌شود تا نمازگزاران نمازشان به پایان برسد.