به گزارش افکارنیوز،

طبق قانون، شهرداری‌ها به عنوان نهادهای مردمی موظف هستند خدماتی را به شهروندان ارائه کنند و در مقابل آن مبالغی را نیز به عنوان عوارض در سال، از مردم دریافت کنند.

 

از سال های گذشته شهرداری بیرجند عوارض مختلفی از قبیل عوارض تابلو، عوارض کسب، سالیانه و غیره دریافت می کند که اکنون عوارض دیگری به نام عوارض پسماند نیز به این عوارض اضافه شده است و باعث شده کسبه به این عوارض اعتراض داشته باشند.

 

یکی از مغازه داران بیرجندی که در بلوار شعبانیه بیرجند مغازه چوب فروشی در خصوص این عوارض گفت: علاوه بر عوارضی که هر سال شهرداری از ما می گیرد امسال عوارض پسماند نیز به این عوارض اضافه شده است.

 

وی با بیان اینکه این عوارض برای شهرهای بزرگی چون تهران است که زباله تولید می کنند، افزود: گرفتن این عوارض از کاسب های بیرجندی نوعی بی عدالتی است.

 

این کاسب بیرجندی با تاکید بر اینکه اگر قرار است چنین عوارضی گرفته شود باید از مغازه هایی چون رستوارن و ساندویچی ها که پسماند زیادی تولید می کنند گرفته شود، تصریح کرد: مغازه من هیچ گاه زباله و پسماندی تولید نمی کند که بخواهد چنین عوارضی به آن تعلق گیرد.

 

وی بیان کرد: شهرداری در توجیه این عوارض می گوید این مصوبه شورای اسلامی شهر است.

 

یوسفی، یکی دیگر از کاسب های بیرجندی که در خیابان بهشتی مغازه دارد، گفت: علاوه بر دریافت عوارض تابلو، کسب و عوارض سالیانه اکنون شهرداری عوارض جدید به نام پسماند برای کسبه تعیین کرده است که این نوعی بی عدالتی و ظلم است.

 

وی با بیان اینکه مغازه من پسماندی تولید نمی کند، متذکرشد: مگر کسبه چقدر درآمد دارند که بخواهند عوارض پسماند نیز پرداخت کنند؟

 

این کاسب بیرجندی تصریح کرد: در این دوره که شغل های دولتی همه اشباع شده است عده ای چون ما اقدام به بازگشایی مغازه می کنیم تا محصولات موردنیاز مردم را ارائه دهیم و مسوولان به جای کمک به اشتغال و کسب و کار با این عوارض جوان ها را دلسرد از کسب و کارمی کنند.

 

یوسفی کسبه را قشر مظلوم جامعه دانست و خاطرنشان کرد: نباید چنین عوارض ناحقی از کسبی گرفته شود.

 

یکی دیگر از کاسب های بیرجندی که مغازه سوپرمارکت دارد، با اعتراض از عوارض جدید شهرداری گفت: مگر ما کسبه بر روی گنج نشسته ایم که شهرداری چنین عوارضی به ما تحمیل می کند.

 

وی متذکر شد: مگر کسبه چقدر درآمد دارند که باید انواع عوارض شهرداری، نوسازی، اجاره مغازه، قبوض آب و برق و البته تورم را پرداخت کند؟

 

این کاسب بیرجندی خاطرنشان کرد: واقعا پولی برای پرداخت این عوارض دیگر برای ما نمانده است و باید شهرداری در این عوارض تجدید نظر کند.

 

محمدیان، مشاور فرهنگی شهردار بیرجند اظهارکرد: پرداخت عوارض پسماند طرحی است که چند سال پیش مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و قانون شده است اما در بیرجند به دلیل مشکلات اقتصادی اجرا نشد.

 

وی افزود: طبق قانون مجلس چون مبلغ عوارض پسماند بالا بود شهردار بیرجند لایحه ای به شورای شهر داد تا این مبلغ تعدیل شود و این مبلغ را شورای شهر به 50 درصد کاهش داد.

 

مشاور فرهنگی شهردار بیرجند خاطرنشان کرد: این مبلغ برای مغازه هایی است که بیش از حد معمول زباله تولید می کنند چراکه باید بین این کسبه و شهروند معمولی تفاوتی باشد.

 

محمدیان با بیان اینکه این از عدالت به دور است که بین بیمارستان و رستوران ها که زباله تولید می کنند با یک شهروند معمولی تفاوتی نباشد، تصریح کرد: برای برقراری عدالت مبلغی علاوه بر عوارضی که شهروندان پرداخت می کنند در قالب عوارض پسماند گرفته می شود.

 

وی با بیان اینکه مبلغی که برای عوارض پسماند تعیین شده، مبلغ ناچیزی است، گفت: این مبلغ برای یک سال 200 تا 300 هزار تومان است.

 

مشاور شهردار بیرجند با تاکید بر اینکه عوارض پسماند برای همه مغازه های شهر تعیین نشده است، یادآورشد: این مبلغ برای مغازه هایی است که بیش از حد متعارف زباله تولید می کنند و چنانچه شهروندان به این میزان عوارض اعتراض داشته باشند می توانند با مراجعه به شهرداری مراتب اعتراض خود را اعلام کنند.

 

به گفته کسبه بیرجندی این اقدام شهرداری بیرجند دست توجیب کردن مردم است و گرفتن این گونه عوارض حتی طبق قانون برای شهرهای بزرگی چون تهران و مشهد است.

 

کسبه از این اقدام شهرداری ناراضی هستند و منتظرند شهرداری بیرجند در این اقدام خود تجدید نظر کند.