به گزارش افکارنیوز،

محمد یار فرهادی اظهار داشت: از مجموع 265 فقره تسهیلات مسکن روستایی شهرستان، 225 فقره جذب شده است وبا جذب 90درصدی این تسهیلات شهرستان در جایگاه نخست استان در این بخش قرار گرفته است.

وی گفت: این تسهیلات، 150 میلیون ریال برای هر واحد است.

فرهادی، سخت گیری  بنک های عامل در ضمانت ها را از مشکلات اجرای طرح بهسازی مسکن روستایی برشمرد وافزود: بدحسابی بعضی از دریافت کنند گان تسهیلات مسکن روستایی، سخت گیری بیشتری را در سال های اخیر بهمراه داشت که ضروری است دریافت کنندگان اسن تسهیلات با پرداخت معوقات، امکان پرداخت این ارقام را به متقاضیان دیگر فراهم کنند.

به گفته این مسئول، تلاش در حفظ هویت معماری بومی مسکن روستایی، بهینه سازی مصرف انرژی وایجاد تحرک در چرخه تولید مسکن روستایی، ارتقا توسعه سکونتگاه های روستایی برای بهره مندی ازفرصت های رفاهی، تامین مسکن مناسب با نیازهای روستایی از مزایای اجرای طرح بهسازی مسکن روستایی است.

از ابتدای اجرای طرح بهسازی مسکن روستایی 4 هزار و972 فقره وام مقاوم سازی مسکن روستایی به متقاضیان شهرستان پرداخت شده است.