به گزارش افکارنیوز،

به نقل از پیام بشرویه،شهرتاریخی بشرویه مملو از آثار باستانی و جذابی است که برخی از انان همچون حسینیه حاج علی اشرف، مدرسه علمیه و حمام فاضلخانی همچنان با نوع کاربری ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از آثار دیدنی شهر تاریخی بشرویه، حمام فاضلخانی است.

" فاضلخانی " یکی  از علما و فضلای این منطقه بوده که دوره صفویه زندگی می کرده است و در این شهرستان و شهرهای اطراف بناهای عام المنفعه ای بر پا نموده است که از جمله آب انبار های تاریخی را نیز می توان نام برد.

حمام فاضلخانی بشرویه که همچنان گاها مورد استفاده برخی قرار می گیرد دارای سبک ساخت جالبی است .

از ویژگی های آن می توان به  ورودی حمام اشاره کرد که دارای سردری به ارتفاع 4 متر است .

پس از ورودی ، دالانی کم عرض با شیبی خفیف وجود دارد که به فضای بینه منتهی می شود .

 بینه فضایی چلیپایی شکل دارد که شامل فضایی مربع شکل مرکزی و چهارفضای ایوان مانند در چهار ضلع آن می باشد

از دیگر  ویژگی های این حمام تامین روشنایی  ان است که با ساختی جالب از طریق دو نورگیر در وسط گنبد و در میان ایوان غربی تأمین می شود .

گرم خانه  این حمام  فضایی است هشت ضلعی با چهارضلع کوچک و چهار ضلع بزرگ و به وسیله گنبدی مسقف گشته است.

 سطح داخلی حمام در همه فضاها با لایه ای از ساروج پوشیده شده است .

در حال حاضر این حمام 400 ساله ، هنوز مشتریان خود را دارد...