به گزارش افکارنیوز،

مجید روستا پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد بازآفرینی پایداری شهری خراسان جنوبی اظهار کرد: افرادی که در بافت فرسوده زندگی می کنند، انسان هایی توانمند هستند.

وی با بیان اینکه باید تدابیری مدیریتی برای بافت فرسوده اندیشیده شود، بیان کرد: باید به این محلات کمک کرد تا به متوسط شاخص های سرانه شهری ارتقاء یابند.

روستا ادامه داد: در سال ۹۳ سند ملی بازآفرینی شهری با هدف ایجاد وحدت رویه و تعامل مشترک دستگاه ها در برنامه ها و اقدامات مصوب شد.

عضو هئیت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: حل مسائل بافت فرسوده و درمان مشکلات از دیگر اهداف مورد نظر ما است.

وی با اشاره به بافت فرسوده در خراسان جنوبی، گفت: بیش از ۸۰۰ هکتار در این استان نیازمند بازسازی و رسیدن به شاخص های شهری دارد.

روستا با بیان اینکه خراسان جنوبی ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی دارد، اظهار کرد: باید با رویکرد توسعه سرزمینی به این استان نگاه شود.

وی با اشاره به مسکن مهر شمال شهر بیرجند، بیان کرد: با اجرای این طرح ها بسیاری از افراد دارای سرپناه شدند اما مشکلاتی را نیز به دنبال داشت.

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: باید با مدیریتی یک پارچه، مشکلات موجود در شهرستان ها را برطرف کنیم.

خانه «هادوی» بشرویه تملک می شود

روستا با اشاره به برنامه های پیش رو برای خراسان جنوبی، گفت: خانه تاریخی «هادوی» در شهرستان بشرویه در راستای بهره برداری و انجام برنامه های فرهنگی تملک می شود.

عضو هئیت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: میزان ۲۰ میلیون تومان اعتبار به بافت فرسوده بشرویه اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بافت تاریخی «سردشت» فردوس باید مورد توجه دستگاه ها ذیربط قرار گیرد، گفت: این منطقه یکی از زیباترین بافت های موجود در خراسان جنوبی است.

روستا با اشاره به افتتاح خانه محله در بیرجند، بیان کرد: تاکنون ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای بافت فرسوده فرزان بیرجند، خانه محله و پل موسی بن جعفر تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان ۴۰ میلیون تومان تسهیلات نوسازی مسکن با کارمزد ۱۸ درصد در خراسان جنوبی پرداخت شده است.