به گزارش افکارنیوز،

علیرضا رفیعی‌پور با تشریح فعالیت‌های دامپزشکی در حوزه پیشگیری و مبارزه افزود: از ابتدای امسال تاکنون برای مقابله و از بین بردن انگل‌های خارجی بدن دامها بیش از 675 هزار راس دام سبک و سنگین و یک میلیون و 177 هزار مترمربع جایگاه نگهداری دامها سمپاشی شده است.

وی به انتقال برخی بیماری‌های قابل انتقال به انسان و بیماری‌های دامی از طریق انگلها اشاره کرد و گفت: مبارزه با انگلها از اولویت برنامه‌های سازمانی دامپزشکی است که با هدف پیشگیری از بیماری‌ها و جلوگیری از ضرر و زیان‌های اقتصادی انجام می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان خراسان جنوبی از تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به عنوان مهمترین بیماری قابل انتقال از کنه به انسان یاد کرد و افزود: با اقدامات خوب دامپزشکی در این حوزه خوشبختانه طی چهار سال اخیر موردی از این بیماری در جمعیت انسانی استان مشاهده نشده است.

رفیعی‌پور افزود: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که در صورت عدم تشخیص به موقع سبب مرگ فرد بیمارمی‌شود.